list, key features and distribution of 
Romanian reptile species HU RO EN21. Testudo hermanni (Gmelin, 1789) [syn. Eurotestudo hermanni] 


Testudo hermanni boettgeri Mojsisovich, 1889 [eastern lineage] 


Görög teknős - Țestoasa lui Hermann/bănățeană - Griechische Landschildkröte - Hermann'tortoise

Kis és nagy pikkelyek az első lábon. Köröm a farok végén.

Membre anterioare cu solzi mari şi mici. Coadă cu unghie cornoasă.

Large and small scales on anterior legs. Tail tip with cornificated nail.

Jelenlét a domborzati egységekben

Prezenţă în unităţile geografice

Presence in geographic units
22. Testudo graeca Linnaeus, 1758


Testudo graeca ibera Pallas, 1814 [2 eastern lineage] 


Mór teknős - Țestoasa de uscat cu capac/dobrogeană - Maurische Lanschildkröte - Spur-thighed tortoise

Nagy pikkelyek az első lábon. Köröm nélküli farok vég.

Membre anterioare cu solzi mari. Coadă fără unghie cornoasă.

Large scales on anterior legs. Tail tip without cornificated nail.

Jelenlét a domborzati egységekben

Prezenţă în unităţile geografice

Presence in geographic units
23. Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) 


Emys orbicularis orbicularis (Linnaeus, 1758)


Mocsári teknős - Țestoasa de apă europeană - Europäische Sumfschieldkröte - European pond turtle

?Emys orbicularis orbicularis I (after Fritz 2003)


?Emys orbicularis orbicularis II (= sparsa Dürigen, 1897) (after Fritz 2003)

Vízi faj. Sötét alapon pettyezett. Ujjai között úszóhártyák.

Specie acvatică. Pătat cu galben pe fond deschis. Degete cu membrană interdigitală.

Aquatic species. Yellow spotted dark carapace. Fingers with swimming membranes.

Jelenlét a domborzati egységekben

Prezenţă în unităţile geografice

Presence in geographic units
Trachemys scripta (Thunberg in Schoepff, 1792)


Trachemys scripta scripta (Schoepff, 1792)


Sárgafülű ékszerteknős - Ţestoasă de Florida cu tâmple galbene - Gelbwangen-Schmuckschildkröte - Yellow-bellied slider

Amerikai alfaj. Függőleges sárga sáv a fejen. Néhány folt a haspáncél első felében.

Subspecie introdusă din America. Dungă galbenă verticală pe cap. Cu pete puţine în partea anterioară a plastronului.

Introduced American subspecies. Vertical yellow stripe on head. Few spots on plastron.
Trachemys scripta elegans (Wied-Neuwied, 1839)


Pirosfülű ékszerteknős - Ţestoasă de Florida cu tâmple roşii - Rotwangen-Schmuckschieldkröte - Red-eared slider

Amerikai alfaj. Vízszintes piros sáv a fejen. Foltos pajzsok a hasoldalon.

Subspecie introdusă din America. Dungă roşie orizontală pe cap. Plastron pătat.

Introduced American subspecies. Horizontal red stripe on head. Spotted plastron. 

Jelenlét az adminisztrativ egységekben

Prezenţă în unităţile administrative

Presence in administrative units
24. Eremias arguta (Pallas, 1773)


Eremias (Ommateremias) arguta deserti (Gmelin 1789) 


Sivatagi gyík - Șopârla de nisip - Steppenrenner - Steppe runner

Fehér rajzolatok szürkés-barna alapon. Lásd elterjedés.

Pete şi striaţii albe pe fond brun-cenuşiu. Vezi distribuţie.

White spots and lines on brownish-greyish ground. See distribution.

Jelenlét a domborzati egységekben

Prezenţă în unităţile geografice

Presence in geographic units
25. Lacerta viridis (Laurenti 1768)


Lacerta viridis viridis (Laurenti 1768) [1 lineage] 


Zöld gyík -  Gușter - Östliche Smaragdeidechse - Eastern green lizard

Zöld, fekete pettyes, kék torkú hím. Nagy fej.

Mascul verde, pătat cu guşa albastră. Cap mare.

Green, spotted male with blue throat.

Jelenlét a domborzati egységekben (sötét zöld)

Prezenţă în unităţile geografice (cu verde închis)

Presence in geographic units (with dark green)
Lacerta viridis meridionalis
 Cyrén 1933 [1 lineage] 

(Déli) zöld gyík -  Gușter (meridional) - Östliche Smaragdeidechse -(Meridional) eastern green lizard

Homogén zöld, sárgás-barnás testoldalú, kék torkú hím. Kis fej. Lásd elterjedés.

Mascul verde uniform, cu laterale marmorate cu galben şi brun, cu guşa albastră. Cap relativ mic. Vezi distribuţie.

Male uniform green, laterals marbled with yellow and blue throat. See distribution.

Jelenlét a domborzati egységekben (világos zöld)

Prezenţă în unităţile geografice (cu verde deschis)

Presence in geographic units (with light green)
26. Lacerta trilineata Bedriaga, 1886


Lacerta trilineata dobrogica Fuhn & Mertens 1959 


Óriás (dobrudzsai) zöld gyík - Gușterul vărgat (dobrogean) - Westliche Riesensmaragdeidechse - Balkan (dobrudjan) green lizard

Márványos rajzolat a fejen. Kék nyakú hím. 3 vagy 5 csíkos fiatalok. Lásd elterjedés.

Desen reticulat pe cap. Mascul cu lateralele gâtului albastru. Tineret cu 3 sau 5 dungi. Vezi distribuţie.

Marbled pattern on head. Male with blue neck. Youth with 3 or 5 stripes. See distribution.

Jelenlét a domborzati egységekben

Prezenţă în unităţile geografice

Presence in geographic units
27. Lacerta agilis Linnaeus, 1758


Lacerta agilis cf. argus (Laurenti, 1768)


Fürge gyík -  Șopârla de câmp - Zauneidechse - Sand lizard

Barna hátsáv szaggatott gerinccsíkkal. Oldalán szemfoltokkal. Lásd elterjedés.

Dorsal cu bandă brună cu linie vertebrală fragmentată. Pe flancuri cu ocele. Vezi distribuţie.

Dorsal with brown band and fragmented vertebral line. With eye-like spots on flanks. See distribution.var. erythronotus  [the different status of the western and eastern form (L. a. argus) is still unresolved]

Egyszínű rozsdás-barna hátsáv.

Dorsal uniform bandă brun-roşiatică.

Dorsal with uniform brown-redish band.

Jelenlét a domborzati egységekben (sötét zöld)

Prezenţă în unităţile geografice (cu verde închis)

Presence in geographic units (with dark green)
Lacerta agilis chersonensis Andrzejowski, 1832 


(Kerszonai) fürge gyík - Șopârla de câmp (chersonă) - Zauneidechse - (Chersonian) sand lizard

Zöld hátsáv gerinccsík nélkül. Oldalán szemfoltokkal. Lásd elterjedés.

Dorsal cu bandă verde fără linie vertebrală. Pe flancuri cu ocele. Vezi distribuţie.

Dorsal with green band and without vertebral line. With eye-like spots on flanks. See distribution.

Jelenlét a domborzati egységekben (világos zöld)

Prezenţă în unităţile geografice (cu verde deschis)

Presence in geographic units (with light green)
Lacerta agilis cf. euxinica
 Fuhn & Vancea 1964 [its status was rejected and the     form included in L. a. chersonensis, I consider it still valid]

Barna hátsáv gerinccsík nélkül. Oldalán szemfoltokkal. Dobrudzsában.

Dorsal cu bandă brună fără linie vertebrală. Pe flancuri cu ocele. În Dobrogea.

Dorsal with brown band and without vertebral line. With eye-like spots on flanks. In Dobrudja.
28. 
Zootoca vivipara 
(Lichtenstein, 1823) [Lacerta vivipara]
      
Elevenszülő gyík - şopârla de munte/vivipară - Waldeidechse -Common/viviparous lizard

?Zootoca vivipara vivipara (Jacquin, 1787)


?Zootoca vivipara sachalinensis (Pereleshin & Terentjev, 1963)

Két világos vonallal határolt hátsáv. Barna. 14 cm-ig. Lásd elterjedés.

Bandă dorsală mărginită de două linii deschise. Brună. Până la 14 cm. Vezi distribuţie.

Dorsal band between two light lines. Brown. Up to 14 cm. See distribution.

Jelenlét a domborzati egységekben

Prezenţă în unităţile geografice

Presence in geographic units
29. Podarcis muralis (Laurenti, 1768) [Lacerta muralis]


Podarcis muralis muralis (Laurenti 1768)  


Fali gyík - Șopârla de zid - Mauereidechse - Common wall lizard

Márványozott rajzolat. Hullámos vonallal határolt hátsáv. Barna. 19 cm-ig.

Desen reticulat. Bandă dorsală cu margine vălurită. Brună. Până la 19 cm.

Marbled pattern. Waved dorsal band margins. Brown. Up to 19 cm.

Jelenlét a domborzati egységekben (sötét zöld)

Prezenţă în unităţile geografice (cu verde închis)

Presence in geographic units (with dark green)
Podarcis muralis cf. albanica
 (Bolkay 1919) [the existence of this form in        
Dobrogea must be revisited]

Márványozott rajzolat. Hullámos vonallal határolt hátsáv. Barna. Fehér nyakú hímek. Lásd elterjedés.

Desen reticulat. Bandă dorsală cu margine vălurită. Brună. Masculi cu gât alb. Vezi distribuţie.

Marbled pattern. Waved dorsal band margins. Brown. Male with white throat. See distribution.

Jelenlét a domborzati egységekben (világos zöld)

Prezenţă în unităţile geografice (cu verde deschis)

Presence in geographic units (with light green)?
Podarcis muralis
maculiventris Werner, 1891 [the morph assigned to this    
subspecies described from the destroyed Ada-Kaleh danubian island is questionable]
30. Podarcis tauricus (Pallas, 1814) [Lacerta taurica]


Podarcis tauricus tauricus (Pallas, 1814)  


Homoki gyík - Șopârla de iarbă - Taurische Eidechse - Balkan wall lizard

Hullámos szélű központi zöld vagy barna sáv. Lésd elterjedés.

Bandă centrală verde sau brună cu margine vălurită. Vezi distribuţie.

Green or brown stripe with waved margins. See distribution.

Jelenlét a domborzati egységekben

Prezenţă în unităţile geografice

Presence in geographic units
31. 
Darevskia (praticola) pontica 
(Lantz & Cyrén, 1919) [Lacerta praticola pontica] 

(Pontikus) réti gyíkȘopârla de pădure (pontică) - Wieseneidechse -(Pontic) meadow lizard

Világos barna hátoldal sötétebb gerincsávval. Barna. Lásd elterjedés.

Bandă centrală brun deschisă cu bandă vertebrală închisă. Vezi distribuţie.

Light brown dorsal band with darker vertebral band. See distribution.

Jelenlét a domborzati egységekben

Prezenţă în unităţile geografice

Presence in geographic units
32. Ablepharus kitaibelii (Bibron & Bory St-Vincent, 1833)


Ablepharus kitaibelii stepaneki Fuhn, 1970


(Stepaneki) pannon gyíkja - Șopârlița de frunzar (a lui Stepaneki) - Johannisechse, Schlangenaugen-Skink - (Stepaneki's) snake eyed skink

13 cm-ig megnövő faj. Apró lábak. Barna. Lásd elterjedés.

Până la 13 cm. Picioare mici. Brun. Vezi distribuţie.

Up to 13 cm. Small legs. Brown. See distribution.

Jelenlét a domborzati egységekben

Prezenţă în unităţile geografice

Presence in geographic units?Ablepharus kitaibelii kitaibelii (Bibron & Bory, 1833) [possible     intergradation form between the 2 subspecies in south-western part of country]
33. Anguis colchica (Nordmann, 1840)


(Kolkhikai) kékpettyes törékenygyík - Năpârcă/"șarpele" de cristal (colchicană) (cu puncte albastre) - Östliche Blindschleiche - (Colchican) (blue-spotted) slow-worm

?Anguis colchica incerta Krynicki, 1837

Fényes apró pikkelyek. Mobil szemhély. Barna. Kék pettyes.

Solzi mici, strălucitori. Pleoape mobile. Brun. Cu puncte albastre.

Small, shiny scales. Mobile eyelids. Brown. With blue spots.

Jelenlét a domborzati egységekben

Prezenţă în unităţile geografice

Presence in geographic units
34. Eryx jaculus (Linnaeus, 1758)


Eryx jaculus turcicus (Olivier, 1801)


(Nyugati/török) homoki boa - Boa de nisip (westică/turcică) - Westliche Sandboa - (Western/turkish) sand boa

Keskeny haspajzsok. Hirtelen végzödő farok. 80 cm-ig. Lásd elterjedés.

Plăci ventrale înguste. Coadă bontă. Până la 80 cm. Vezi distribuţie.

Small ventrals. Tail tapers  quickly to a dull point. Up to 80 cm. See distribution. 

Jelenlét a domborzati egységekben

Prezenţă în unităţile geografice

Presence in geographic units
35. Dolichophis caspius
(Gmelin, 1789) [Coluber/Hierophis jugularis caspius

Dolichophis caspius caspius (Gmelin, 1789)

Haragos sikló - Șarpe rău - Kaspische Pfeilnatter - Caspian whipe snake

Világos alapszínű. Világos csíkozású pikkelyek. 100-200 cm-ig megnövő faj. 

Cu tonuri deschise, galbene. Cu striaţii deschise pe fiecare solz. Până la 180-200 cm.

With light, yellow tones. With light stripes on scales. Up to 120-200 cm.

Jelenlét a domborzati egységekben

Prezenţă în unităţile geografice

Presence in geographic units
36. 
Elaphe sauromates (
Pallas, 1814) [Elaphe quatorlineata sauromates]

(Foltos) sikló - Balaurul - Fleckennatter - Blotched snake/eastern rat snake

Tranzverzális foltok. 180 cm-ig. Lásd elterjedés.

Pete mari transversale. Până la 180 cm. Vezi distribuţie.

Large transversal stripes. Up to 180 cm. See distribution.

Jelenlét a domborzati egységekben

Prezenţă în unităţile geografice

Presence in geographic units
37. Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) [Elaphe longissima longissima]


Erdei sikló - Șarpele lui Esculap - Äskulapnatter - Aesculapian snake

Sötét sáv a szemtől a száj széléig. 160 cm-ig megnövő faj.

Dungă de la ochi până la marginea gurii. Până la 160 cm.

Stripe between the eye and corner of mouth. Up to 160 cm.

Jelenlét a domborzati egységekben

Prezenţă în unităţile geografice

Presence in geographic units
38. Natrix natrix (Linnaeus, 1758)


Natrix natrix natrix (Linnaeus, 1758)


Vízisikló - Șarpele de casă - Ringelnatter - Grass snake

Sárga és fekete tarkófolt. Vízi faj.

Pete galbene şi negre pe cap. Specie semiacvatică.

Yellow and black spots on heads. Semi-aquatic species.

Jelenlét a domborzati egységekben (sötét zöld)

Prezenţă în unităţile geografice (cu verde închis)

Presence in geographic units (with dark green)
Natrix natrix cf. persa
 (Pallas, 1814)  [status still under debate]

(Kétszalagos/perzsa) vízisikló - Șarpele de casă (persan/dungat) - Balkan-Ringelnatter - Striped/two-lined grass snake

Sárga és fekete tarkófolt. Vízi faj. Háton két csík. Lásd elterjedés.

Pete galbene şi negre pe cap. Specie semiacvatică. Cu două linii dorsale. Vezi distribuţie.

Yellow and black spots on heads. Semi-aquatic species. With two dorsal line. See distribution.

Jelenlét a domborzati egységekben (világos zöld)

Prezenţă în unităţile geografice (cu verde deschis)

Presence in geographic units (with light green)
39. Natrix tessellata (Laurenti, 1768) [European clade, possible new species status]


Kockás sikló - Șarpele de apă - Würfelnatter - Dice snake

Sötét foltos. Vízi faj.

Pătat. Specie semiacvatică.

Spotted. Semi-aquatic species.

Jelenlét a domborzati egységekben

Prezenţă în unităţile geografice

Presence in geographic units
40. Coronella austriaca Laurenti, 1768


Coronella austriaca austriaca (Laurenti, 1768)


Rézsikló - Șarpele de alun - Schlingnatter, Glattnatter - Smooth snake

Sötét sáv az orrlyuktól a száj sarkáig. 80 cm-ig megnövő faj.

Dungă de la nară până la marginea gurii. Până la 80 cm.

Stripe between the nose and corner of mouth. Up to 80 cm.

Jelenlét a domborzati egységekben

Prezenţă în unităţile geografice

Presence in geographic units
41Vipera (syn. Acridophaga) ursinii (Bonaparte, 1835)


Vipera ursinii rákosiensis Méhely, 1893 


Rákosi vipera - Vipera de fâneață ungară - Ungarische Wiesenotter - Hungarian meadow viper

Egyszínű ajakpajzsok. Lásd elterjedés.

Suturi labiale nepătate. Vezi distribuţie.

Unspotted labial edges. See distribuţion.

Jelenlét a domborzati egységekben (sötét zöld)

Prezenţă în unităţile geografice (cu verde închis)

Presence in geographic units (with dark green)
Vipera ursinii moldavica
Nilson, Andrén & Joger, 1993

Moldáv parlagi vipera - Vipera de fâneață (de stepă) moldavă - Moldawischen Wiesenotter - Moldavian meadow/steppe viper

Sötét szélű ajakpajzsok. Lásd elterjedés.

Suturi labiale pătate. Vezi distribuţie.

Spotted labial edges. See distribuţion.

Jelenlét a domborzati egységekben (világos zöld)

Prezenţă în unităţile geografice (cu verde deschis)

Presence in geographic units (with light green)
42. Vipera berus (Linnaeus, 1758)


Vipera berus berus (Linnaeus, 1758) [Carpathian subclade of the Northern clade]


Keresztes vipera - Vipera comună (cu cruce) - Kreuzotter - Adder/ common european viper

Folytonos cikk-cakk. Lásd elterjedés.

Zig-zag continuu. Vezi distribuţie.

Continuous zig-zag. See distribution.prester mutation

Melanisztikus változat.

Varietate melanistică.

Melanistic morph.

Jelenlét a domborzati egységekben (sötét zöld)

Prezenţă în unităţile geografice (cu verde închis)

Presence in geographic units (with dark green)
43. Vipera (berus) nikolskii (Vedmederya, Grubandt & Rudayeva, 1986)


Nikolsky viperája/erdős-sztyeppi vipera - Vipera lui Nikolsky/de silvostepă - Waldsteppen-otter - Nikolsky's adder/forest-steppe viper

Szaggatott cikk-cakk. Lásd elterjedés.

Zig-zag fragmentat. Vezi distribuţie.

Fragmented zig-zag. See distribution.

Jelenlét a domborzati egységekben (világos zöld)

Prezenţă în unităţile geografice (cu verde deschis)

Presence in geographic units (with light green)
44. Vipera ammodytes (Linnaeus, 1758)


Vipera ammodytes ammodytes (Linnaeus, 1758) 


Homoki vipera - Vipera cu corn - Europäische Hornotter - European nose-horned (sand) viper

Orrcsúcson pikkelyszarv. Lásd elterjedés.

Cu apendice nazal. Vezi distribuţie.

With nasal appendix. See distribution.

Jelenlét a domborzati egységekben (sötét zöld)

Prezenţă în unităţile geografice (cu verde închis)

Presence in geographic units (with dark green)
Vipera ammodytes montandoni
Boulenger, 1904 

Dobrudzsai (Montandon) homoki vipera - Vipera cu corn dobrogeană (a lui Montandon) - Dobrudscha Hornotter - Montandoni's (dobrudjan) nose-horned (sand) viper

Orrcsúcson pikkelyszarv. Lásd elterjedés.

Cu apendice nazal. Vezi distribuţie.

With nasal appendix. See distribution.

Jelenlét a domborzati egységekben (világos zöld)

Prezenţă în unităţile geografice (cu verde deschis)

Presence in geographic units (with light green)

959 views - 0 comments
716 views - 0 comments
862 views - 0 comments
757 views - 0 comments