couple infos

CONTACT tibor.sos(arond)gmail.com

AUTHORISED PHYSICAL PERSON, BIOLOGIST [RO: PFA] 

EDUCATION 

2007: M. Sc. Biology, Babeş-Bolyai University, Faculty of Biology, Cluj, Romania. Thesis thema: thermal biology of Bombina variegata


2006: B. Sc. Biology, Babeş-Bolyai University, Faculty of Biology, Cluj, Romania. Thesis thema: thermoregulation of Anguis fragilis colchica


WORKS

2015-2016: BIOLOGIST/HERPETOLOGIST/PFA in "Managementul conservativ al siturilor Natura 2000 aflate în custodia Muzeului Țării Crișurilor” POS Mediu [SC Giscotop C.V. SRL]


2015: BIOLOGIST/HERPETOLOGIST/PFA in "Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității în situl de importanță comunitară Cușma" POS Mediu [SC Ecoanalitic SRL]


2014-2015: BIOLOGIST/HERPETOLOGIST/PFA in "Revizuirea planului de management integrat

pentru Parcul Natural „Grădiştea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 şi ROSPA0045” POS Mediu [SC Decem Consult SRL]


2014: BIOLOGIST/HERPETOLOGIST/PFA in "Managementul integrat al siturilor Natura 2000 Munţii Făgăraş şi Piemontul Făgăraş” POS Mediu [SC Pro Biodiversitas SRL]


2014: BIOLOGIST/HERPETOLOGIST/PFA in "Plan de management integrat revizuit pe principii Natura 2000 pentru Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş, ROSCI0027, ROSPA0028" POS Mediu [SC Eco Logic Consulting SRL]


2014: BIOLOGIST/HERPETOLOGIST/PFA in "Biodiversitate şi dezvoltare durabilă în Valea Nirajului şi a Târnavei Mici" POS Mediu [SC Greenviro SRL]


2013-2014: EXPERT - REPTILES AND AMPHIBIANS/ PFA in "Presentation and Preservation of the Natural Values of Ier/Ér Valley and its Surrondings" HURO 1101 [Milvus Vest]


2013-2015: BIOLOGIST/PFA in "Contribuții la contractul  “Servicii pentru monitorizarea stării de conservare a speciilor comunitare de reptile şi amfibieni din România" POS Mediu [Societatea Română de Herpetologie] 


2013: BIOLOGIST in "Elaborarea planului de management al ariilor protejate din arealul Corund-Praid-Lupeni și conștientizarea factorilor interesați" POS Mediu [Societatea de Geografie Cholnoky Jenő] 


2011-2013: BIOLOGIST in "Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management integrat Natura 2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt" POS Mediu [Fundaţia Mihai Eminescu Trust, www.mihaieminescutrust.org


2011-2012: BIOLOGIST/HERPETOLOGIST/PFA in "Studiul speciilor de amfibieni și reptile de pe raza sitului N2000 Trascău, în vederea întocmirii Planului de Management" POS Mediu [Societatea Română de Herpetologie


2010-2013: PROJECT OFFICER/PFA in "Conservation of Aquila pomarina in Romania" LIFE 08NAT/RO/000501 [Regional Environmental Protection Agency Sibiu] www.pomarina.ro


2009-2010: BIOLOGIST/PFA in "Conservation of European Pond Turtle in Transilvania, Romania: Guideline for monitoring and management of small European Pond Turtle populations and its habitats" MATRA-KNIP, Netherlands Embassy [Asociația Ecouri Verzi]


SERVICII OFERITE CA PFA

  • inventarierea faunei de amfibieni şi reptile a ariilor protejate
  • realizarea protocolului de monitorizare - de scurtă sau lungă durată - a amfibienilor şi reptilelor
  • monitorizarea amfibienilor şi reptilelor în zonele ţiintă
  • realizarea planului de management privind fauna de amfibieni şi reptile
  • realizarea componentei de specialitate legat de amfibieni şi reptile pentru studiile de evaluarea impactului asupra mediului
  • realizarea studiilor de specialitate pentru proiecte de investiţii
  • consultanţă de specialitate
  • activităţi de popularizare a amfibienilor şi reptilelor - de ex. animator.
  • realizarea unor publicaţii cu temă herpetologică - ex. articole de popularizare, pliante, postere, determinatoare etc.
Târgu Mureş


BOOKS, BOOKLETS

Sos, T. (in preparation). Ghid fotografic al amfibienilor și reptilelor din România. Photographic guide to amphibians and reptiles of Romania


Papp, T., Daróczi, Sz., Zeitz, R., Hegyeli, Zs., Komáromi, I., Proca, C., Nicoară, A., Proca, M., Sos, T., Fântână, C., Matis, A. & Bugariu, S. (autors listed after group/institute appurtenance) 2013. Lesser spotted eagle friendly habitat management guideline. LIFE project 08/NAT/RO 000501 “Conservation of Aquila pomarina in Romania”, 1-64. EN HU RO


Papp, T., Daróczi, Sz., Zeitz, R., Hegyeli, Zs., Komáromi, I., Proca, C., Nicoară, A., Proca, M., Sos, T., Fântână, C., Matis, A. & Bugariu, S. (autors listed after group/institute appurtenance) 2013. Plan Naţional de Acţiune pentru specia Aquila pomarinaLIFE project 08/NAT/RO 000501 “Conservation of Aquila pomarina in Romania”, 1-53. pdf


Kelemen, K., Papp, D. I., Sos, T., Nagy, A. A. & Kis, R. B. 2012. Natura - dascăl pentru dascăli. Metode educative pentru promovarea reţelei Natura 2000. Asociaţia pentru Protecţia Păsărilor şi a Naturii "Grupul Milvus", 1-159. pdf


Sos, T. 2011. În obiectiv: Ţestoasa de apă europeană, Emys orbicularis. Asociaţia Ecouri Verzi, Cluj-Napoca, 1-110. my page


ARTICLES

Țeran, L., Sos, T., Hegyeli, Zs., Gábos, E., Fülöp, T. & Marton, A. (submitted). New data on the distribution of Eastern spadefoot toad Pelobates syriacus Boettger, 1889 (Anura: Pelobatidae) in the Pannonian Plain


Hegyeli, Zs. & Sos, T. 2015 (in press). Distribution and population size of the moor frog Rana arvalis in the Feketeügy/Râul Negru River Basin. Acta Siculica (2014-2015), xx-xx.


Sos, T. 2015 (in press). Further data on the distribution of Transylvanian smooth newt (Lissotriton vulgaris ampelensis Fuhn, 1951) in RomaniaActa Siculica (2014-2015), xx-xx.


Băncilă, R. I., Ozgul, A., Hartel, T., Sos, T. & Schmidt, B. R. 2015. Direct negative density-dependence in a pond-breeding frog population. Ecography, 38: 001-007(SCI-listed) link


Sos, T. & Hegyeli, Zs. 2014. Characteristic morphotype distribution predicts the extended range of the "Transylvanian" smooth newt, Lissotriton vulgaris ampelensis Fuhn, 1951, in Romania.  North-Western Journal of Zoology, 11(1): 34-40. (SCI-listed) pdf


Hartel, T., Sos T., Popescu, V. D., Băncilă, R. I., Cogălniceanu, D.  & Rozylowicz, L. 2014. Amphibian conservation in traditional cultural landscapes: the case of Central Romania.  North-Western Journal of Zoology, 10 (Supplement 1): S51-S61. (SCI-listed) pdf


Marosi, B., Sos, T., Ghira, I., & Popescu, O. 2013. COI based phylogeography and intraspecific genetic variation of Rana dalmatina populations in the vicinity of the Carpathians. German Journal of Zoology Research, 1(1): 7-16. pdf


Marosi, B., Kiemnec-Tyburczy, K., Ghira, I., Sos, T. & Popescu, O. 2013. Identification and characterization of major histocompatibility complex class IIB alleles in three species of European ranid frogs. Indian Journal of Applied Research, 3(9): 4-6. (SCI-listed) pdf


Sos, T. 2013. Conservation activities for European pond turtles (Emys orbicularis) in Romania. Herpetology Notes, 5: 147-148. pdf


Marosi, B., Zinenko, O. I., Ghira, I. V., Crnobrnja-Isailović, J., Lymberakis, P., Sos, T. & Popescu, O. 2012. Molecular data confirm recent fluctuations of northern border of dice snake (Natrix tessellata) range in Eastern Europe. North-Western Journal of Zoology, 8(2): 374-377. (SCI-listed) pdf


Sos, T. 2012. Two extreme cases of regeneration in Testudo graeca ibera Pallas, 1814. Biharean Biologist, 6(2): 128-131. pdf


Sos, T., Kecskés, A., Hegyeli, Zs. & Marosi, B. 2012. New data on the distribution of Darevskia pontica (Lantz & Cyrén, 1919) (Reptilia: Lacertidae) in Romania: filling a significant gap. Acta herpetologica, 7(1): 77-82. (SCI-listed) pdf


Sos, T. & Hegyeli, Zs. 2011. Morphotype of Vipera berus nikolskii Vedmedrya, Grubant & Rudaeva, 1986, present in the Buzău Subcarpathians, Romania. Herpetozoa, 24(1/2): 91-95. (SCI-listed) pdf


Sos, T., Tóth, A. & Tanţău, I. 2011. New reptile fossil records from Corund (Eastern Transylvania, Romania) and their paleoenvironmental significance. Carpathian Journal of Earth and Environmental Science, 6(2): 173-181. (SCI-listed) pdf


Sos, T. 2011. Spot polymorphism in Anguis colchica Nordmann, 1840, (Reptilia, Anguidae): inter-size class variation. North-Western Journal of Zoology, 7(1): 171-175. (SCI-listed) pdf


Marosi, B., Ghira, J. V., Sos, T. & Popescu, O. 2011. Identification of partial MHC class II B exon 2 sequences in two closely related snake species: Natrix tessellata and Natrix natrix. Herpetologica Romanica, 5:1-6. pdf


Marosi, B., Sos, T., Ghira, J. V., Damert, A. & Popescu, O. 2010. Identification of COI partial sequences in two closely related frog species, Rana dalmatina and Rana temporaria. Herpetologica Romanica, 4: 1-6. pdf


Sos, T. 2010. Evaluating the accuracy of morphological traits used in Anguis (sub)species differentiation. Herpetologica Romanica, 4:29-44. pdf


Sos, T. 2009. The European Pond Turtle in Romania. In: European Pond Turtle. The genus Emys (Manfred Rogner), Edition Chimaira, 207-209. pdf


Sos, T. & Herczeg, G. 2009. Sexual size dimorphism in eastern slow-worm (Anguis fragilis colchica Nordmann, 1840, Reptilia: Anguidae). Russian Journal of Herpetology, 16: 304 - 310. pdf


Strugariu, A., Sos, T., Sotek A., Gherghel, I & Hegyeli, Zs. 2009. New locality records for the adder (Vipera berus) in the Carpathian Corner, Romania. AES Bioflux, 1(2): 99-103. pdf


Sos, T. 2008. Review of recent taxonomic and nomenclatural changes in European Amphibia and Reptilia Class related to Romanian herpetofauna. Herpetologica Romanica, 61-91. pdf


Sos, T., Proemberger, B. & Proemberger, C. 2008. Preliminary data of herpetofauna inventory in Sinca Noua’s area (Braşov County, Romania) with notes on used inventory methods. Herpetologica Romanica, 1-12.


Sos. T. 2008. Részadatok a miklósvári (Kovászna megye) és környékének kétéltű- és hüllőfaunájához és a hozzájuk fűzödő hiedelemvilág elemzése [Notes on distribution of herpetofauna from Miclosoara (Covasna County) and the preliminary list of the local beliefs related to them], Annual of Szekler Museum of Ciuc Region, 2007-2008, 297-312. pdf


Strugariu, A., Sos, T., Gherghel, I., Ghira, I., Sahlean, T. C., Puşcaşu, C. M. & Huţuleac-Volosciuc, M. V. 2008. Distribution and current status of the herpetofauna from the northern Măcin Mountains area (Tulcea County, Romania). Analele Științifice ale Universității „Al. I. Cuza” Iași, s. Biologie Animală, Tom LIV, 191-206. pdf


Sos, T., Daróczi, J. Sz., Zeitz, R. & Pârâu, L. 2008. Notes on morphological anomalies observed in specimens of Testudo hermanni boettgeri Gmelin, 1789 (Reptilia: Chelonia: Testudinidae) from Southern Dobrudja, Romania. North-Western Journal of Zoology, 4(1): 154-160. pdf 


Sos, T. 2007. Thermoconformity even in hot small temporary water bodies: a case study in yellow-bellied toad (Bombina v. variegata). Herpetologica Romanica, 1: 1-11. pdf


Sos, T. 2007. Notes on distribution and actual status of herpetofauna in the northern area of Braşov County. North-Western Journal of Zoology, 3(1): 34-52. pdf


Sos T. & Szatmári, B. 2005. Előzetes adatok a tervezett aranybányászat által veszélyeztetett verespataki élőhelyek kétéltű és hüllő faunájához [Preliminary data on herpetofauna of Rosia Montana and adjacent areas threatened by the planned gold mine]. Collegium Biologicum, 5: 73-85. pdf


Krecsák, L., Sike, T. & Sos, T. 2004. Distribution of the herpetofauna in the Lotrioara river basin, Sibiu district (Romania). Travaux du Museum National d’Histoire Naturelle Grigore Antipa. XLVII: 285-295.


POPULAR ARTICLES

Sos, T. 2010.  A mocsári teknős (Emys orbicularis) helyzete Romániában - előzetes adatok/ Situaţia ţestoasei de apă (Emys orbicularis) în România - date preliminare. Migrans (Milvus), Târgu-Mureş, 12(1-4): 7-8. 


Sos, T. & Macura, B. 2009. Reptiles of the Carpathians. In: World of Carpathians.


Sos, T. & Daróczi, J. Sz. 2008. Date suplimentare ale distribuției herpetofaunei în Dobrogea [Supplementary data to distribution of herpetofauna in Dobrudja]. Migrans (Milvus). Târgu-Mureş, 10(2): 2-5. HU RO


Sos, T. 2008. Viperele. Motiv de teamă sau teamă din necunoaștere? [Vipers. A reason of fear or fear from the unknown?]. Revista de vânătoare, 2.


Sos, T. 2008. Vipera de stepă. Marionetă între meandrele existenței și extincției [The steppe viper. Between the meanders of existence and extinction]. Revista de vânătoare, 2.


Sos, T. 2008. Új taxonómiai változások a hüllők (Reptilia) családjában/Noi schimbări taxonomice în familia reptilelor (Reptilia) [New taxonomy changes in Reptilia Class]. Migrans (Milvus). Târgu-Mureş, 10(1): 10-11.


Sos, T. 2007. Új taxonómiai változások a kétéltűek (Amphibia) családjában/Noi schimbări taxonomice în familia amfibienilor(Amphibia) [New taxonomy changes in Amphibia Class]. Migrans (Milvus), Târgu-Mureş, 9(3-4): 5-7. HU RO


Sos, T. 2007. Emys orbicularis vs. Trachemys scripta elegans. Migrans (Milvus), Târgu- Mures, 9(1-2): 7-9. HU RO


Sos, T., Makó, K., Bege, I., Szatmári B. & Murariu, A-M. 2006. A brassó megyei herpetofauna feltérképezése 2006-ban - előzetes adatok/Cartarea herpetofaunei în judeţul Braşov în 2006 - Rezultate preliminare [Mapping of herpetofauna in 2006 in Brasov County - Preliminary results]. Migrans (Milvus), Târgu-Mures, 8(3-4): 4-6. RO


Sos, T. 2005. Note preliminare privind distribuţia spaţială a herpetofaunei de pe Culmea Pricopanului din Parcul Naţional Munţii Măcin [Preliminary data on spatial distribution of the herpetofauna from the Pricopan Peak, in Măcin Mts. National Park]. Migrans (Milvus), Târgu-Mures, 7(3): 8-10.


Sos, T. & Szatmári, B. 2005. Săpăturile arheologice - capcane pentru amfibieni la Roşia Montana [The archeological sites - traps for amphibians in Roşia Montana]. Migrans (Milvus), Târgu-Mureş, 7(1): 8-9. RO


POSTER ABSTRACTS

Sos, T., Ghira, I. & Hegyeli, Zs. 2013. New distribution data and conservation status of Vipera ursinii rakosiensis (Méhely, 1893) in Transylvania, Romania. 17th European Congress of Herpetology and SEH Ordinary General Meeting, Veszprém (Hungary), 22-27 August 2013, 292. pdf


CONFERENCE PRESENTATION ABSTRACTS

Sos, T. & Tóth, A. 2015. A korondi aragonit hüllőfosszíliák mint őskörnyezet-indikátor fajok [Carbonate reptile fossils from Corund as paleoenvironmental indicator species].  XVII-th Geological Meeting of Szeklerland, Cristuru Secuiesc, Romania.


Sos, T. & Tóth, A. 2014. A korondi aragonit újabb hüllő fosszíliáinak leírása különös tekintettel egy egyedülálló kígyó hibernákulumra [Descrierea a noi fosile de reptile din aragonitul de la Corund cu precădere a unui hibernaculum de şerpi. Description of new reptile fossile from Corund carbonates especially of a snake hibernacula].  XVI-th Geological Meeting of Szeklerland, Moldovenești, Romania.


Kecskés, A., Hegyeli, Zs., Latková, H., Sos, T., Nagy, A. A., Domokos, Cs., Aczél, F.-Zs., Mezey, Zs., Sugár, Sz. & Papp, T. 2012. Emlősfajok védelme a Natura 2000 hálózat segitségével Romániában [Conservation of mammal species in Romania through the Natura 2000 network]. XIII. Biology Days, Cluj-Napoca, pp. 17. pdf


Marosi, B. A., Ghira, I. V., Sos, T., Popescu, O. 2011. Identification of partial MHC class II B exon 2 sequences in 3 european ranidae species. Proceedings of the International Moscow Conference on Computational Molecular Biology.


Sos, T. 2007. Új taxonomiai változások az Amphibia es a Reptilia osztályokban az új filogenetikai kutatások fényében [Recent taxonomic changes in Romanian amphibians and reptiles]. Proceedings of Transylvanian Museum Society, Cluj-Napoca, pp. 


Sos, T. & Szatmári, B. 2007. Előzetes adatok a Brassó megyei herpetofauna elterjedéséhez [Preliminary data concerning the distribution of herpetofauna in BrasovCounty]. VIII. Biology Days, Cluj-Napoca, pp. 33.   


Sos, T. 2006. Kék petty és predációs kockázat egy kőhalmi kékpettyes törékenygyík (Anguis fragilis colchicus) populációban [The blue-spotted morph and predation risk in local population of slow worm (Anguis fragilis colchicus)]. VII. Biology Days, Cluj-Napoca, pp. 27.


Sos, T. 2004. Termális mikrokörnyezet térképezés: tartózkodási helybecslés egy széles termális fiziológiai optimum-tartománnyal rendelkezo hüllő esetében [Using thermal ecology to predict habitat selection by a fossorial lizard with broad set-point range of preferred temperatures]. V. Biology Days, Cluj-Napoca, pp. 16.


Sos, T. 2003. Szelektált testhőmérséklet, termális mikrokörnyezet minőség, hőszabályozási pontosság és hatékonyság egy rejtett életmódú ektotermnél, avagy hol tartózkodik(-hat) a kékpettyes törékenygyík? [Selected body temperature, thermal microenvironment quality, precision and effectiveness of thermoregulation of a fossorial ectotherm or where the slow-worm has its residence?]. VIth. Transylvanian Student’s Scientific Conference, Cluj-Napoca, pp. 40. 


Sos, T. 2003. Hőszabályozási strategia egy törékenygyik (Anguis fragilis Linnaeus) populácion belül [Thermoregulatory strategies in a local slow-worm (Anguis fragilis Linnaeus) population]. XXVIth. Hungarian Student's Scientific Conference, Szeged, pp. 174. 


Sos, T. & Herczeg, G. 2003. Ivari dimorfizmus a törékenygyiknál (Anguis fragilis colchicus Linnaeus 1758) [Sexual size dimorphism in slow-worm, Anguis fragilis colchicusLinnaeus 1758)]. IVth. Biology Days, Cluj-Napoca, pp. 21. 


Sos, T. 2002. Hőszabályozási stratégia és termális mikrokörnyezet preferencia egy törékenygyík (Anguis fragilis Linnaeus) populácion belül) [Thermoregulatory strategies and thermal microenvironment preference in a local slow-worm (Anguis fragilis Linnaeus)population]. Vth. Transylvanian Student’s Scientific Conference, Cluj-Napoca, pp. 26. 


Sos, T. 2002. Adatok a törékenygyík (Anguis fragilis Linnaeus 1758) termoökológiájához [Thermo-ecological data of the slow-worm, Anguis fragilisLinnaeus 1758)]. IIIth. Biology Days, Cluj-Napoca, pp. 29-30.


TECHNICAL REPORTS

Sos, T. & Hartel, T. 2013. Evaluarea speciilor de amfibieni și reptile de interes comunitar în zona
Hârtibaciu - Târnava Mare - Olt. Raport proiect „Pentru Natură și Comunități Locale - Bazele unui
management integrat Natura 2000 în zona Hârtibaciu - Târnava Mare - Olt” (PH+ PRO MANAGEMENT Natura 2000). Fundația Mihai Eminescu Trust, Sighișoara, Mureș.


DIDACTIC ARTICLES
Sos, T. 2010.  Țestoasele. Cum sunt ca animale de companie? [Turtles as pets]. Bioplanet.

Sos, T. 2010.  Joc de culori la izvorași: hibridizarea a două specii [Color game at toads: hybridization between two species]. Bioplanet. 


Sos, T. 2010.  Cum ajunge un triton un triton, o broască o broască, o țestoasă o țestoasă, o șopârlă o șopârlă, un șarpe un șarpe? [How they grow? Newts, forgs, turtles, lizards, snakes]. Bioplanet.


Sos, T. 2009.  Sensul culorilor la amfibieni și reptile [The sense of colors in amphibians and reptiles]. Bioplanet, x: 40-44.


Sos, T. 2009.  Țestoasa de apă pe cale dispariție! [The endangered pond turtle]. Terra Magazin, x: 22-23.


Sos, T. 2009.  Cum și de ce cântă broaștele? Primadone lacustre [How and why the frogs sing?]. Bioplanet, x: 44-45. 


Sos, T. 2009.  Reptile la limita Cercului polar de Nord [Reptiles near to the Polar Circle]. Bioplanet, x: 18-20.


Sos, T. 2009.  Șerpii - vertebratele apode, adică fără picioare [Snakes - legless vertebrates]. Bioplanet, 6.


Sos, T. 2009. Șopârlele - focare de energie [Lizards - elements of energy]. Bioplanet, 5: 38-40.


Sos, T. 2009. Testoasele - fortărețe vii [Turtles - live forteresse]. Bioplanet, 4: 38-40.


Sos, T. 2009. „Corul” broscuțelor, salută audiența [The frog chorus says hello]. Bioplanet, 3: 18-20.


Sos, T. 2008. Mici bijuterii ale naturii: salamandrele & tritonii [Small jewels of nature:   salamanders and newts]. Bioplanet, 2: 10-13.


Bolboaca, S., Feneş, M., Iancu, I., Popa, H., Roşca, A. & Sos, T. (inalphabetical order) 2006. Primii paşi în lumea amfibienilor şi reptilelor [First steps in the world of amphibians and reptiles]. An identification key for amphibians and reptiles from Trascău Mts. and also a workbook for children. Ecodidactica workbooks. 

IN MEDIA

Jula, C. 2015.  Specii care dispar sub ochii noștri: Vipera de fâneaţă și inamicul ei numărul unu, dușmănia. Think outside the box http://totb.ro/specii-care-dispar-sub-ochii-nostri-vipera-de-faneata


Kulcsár, Á. 2014. Ne zavard a pocsolyákat! Ritka kétéltűek násza Sos Tibor vízalatti fotóin. Think outside the box http://think.transindex.ro/?p=36157


Kulcsár, Á. 2014. A hazai média esete a "fekete viperával". Think outside the box

http://think.transindex.ro/?p=35170


Kulcsár, Á. 2014. Egy oriáskígyófai is él Romániában. Think outside the box

http://think.transindex.ro/?p=34504


Bakk-Dávid, T. 2014. A kígyókat a tudatlanok megölik. Think outside the box http://think.transindex.ro/?p=36239  


Dale-Harris, L. 2013. Végleg eltűnik a rákosi vipera? http://think.transindex.ro/?p=26859


Sos, T. 2010. Ékszer, árucikk? Ökológiai probléma. Think outside the box 

http://think.transindex.ro/?p=5424


Sos, T. 2010. Mennyire "ritka madár" az őshonos mócsári teknős nálunk? Think outside the box

http://think.transindex.ro/?p=4927


Sos, T. 2006. Nu eliberaţi ţestoasa cu tâmple roşii sau de Florida (Trachemys scripta elegans) în natură! www.animalutze.com http://www.animalutze.com/articole/pericol-eliberare-testoase-florida-trachemis.php


ONLINE IDENTIFICATION KEY

Sos, T. 2012. Cheie pentru identificare a amfibienilor şi reptilelor din România. Alpha version mybiosis.LITE. Copyright Adorian Ardelean.


Sos, T. 2012. Cheie pentru identificare a amfibienilor şi reptilelor din RomâniaNDOR & myBiosis web applications. Copyright Adorian Ardelean. 


WEBSITES

2010. The Romanian Pond Turtle http://emys-ro.webs.com


2008. Trachemys Adoption - Romanian Coalition http://trachemysadoption.webs.com


PUBLISHER'S TASTER

Milvus 2008. Miniatlasul viețuitoarelor - Speciile caracteristice zonei deluroase din Ardeal/ Az élővilág miniatlasza - Az erdélyi dombvidék jellegzetes növény- és állatfajai [The miniatlas of living beings - The characteristic elements of flora and fauna in Ardeal]. Proceedings of Transylvanian Museum Society, Cluj-Napoca, pp. 1-84. pdf


AMATEUR VIDEO CAPTURES used in...

"Conservation of Aquila pomarina in Romania" (2013). Documentary of LIFE08 NAT/RO/000501. Produced by Ocellus S.R.L. & Schneider Productions S.R.L. ROHU EN GE


"Raising the level of environmental knowledge for preserving the natural values of the Ier/Ér Valley: establishment of an exhibition and interactive education and information center for the presentation of the natural values of the Ier/Ér Valley" (2015). Documentary of  HURO 1101. Produced by Várad Video. [0:57 - Rana dalmatina, 2:12 - Pelophylax lessonae, 5:47 - Natrix natrix, 5:52 - Pelophylax ridibundus, 5:58 - Lacerta agilis, 17:12, 17:16 - Rana arvalis, 38:03 - Emys orbicularis]


OTHER WORKS
Throwaway of Amphibian and Reptile Protection Workgroup made together with Vlad Cioflec. Design: Bogse Robert

Amphibian and reptile thematic board made together with Horaţiu Popa (Apuseni Mountain Club)

Thank you for contacting me. I will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.

PhotoBlog

959 views - 0 comments
716 views - 0 comments
862 views - 0 comments
757 views - 0 comments